Vergoeding

Vaak is het mogelijk om door middel van het PGB een vergoeding te krijgen voor inschakeling van een ContactClown. U kunt informatie daarover krijgen bij het zorgkantoor.

Het is mogelijk om mij één keer te boeken, bijvoorbeeld voor een bijzondere gelegenheid, maar het is ook mogelijk om af te spreken dat ik met een nader te bepalen frequentie langs kom.

Als u verder contact met mij opneemt kunnen we bespreken wat de mogelijkheden zijn.